Občanské právo - odvolání daru

  • Odvolání daru, jednotlivé možnosti odvolání daru
  • Zastupování v civilním řízení - sepis žalob, návrhů, vymáhání nároků
  • Sepis žaloby o zaplacení, vypořádání spoluvlastnictví, společného jmění manželů, určovací žaloby, žaloby v pracovních věcech (neplatnost výpovědi), neplatnost výpovědi z nájmu, sepis předběžných opatření
  • Smlouvy o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu s možností využití advokátní úschovy
  • Kompletní servis pro realitní kanceláře
  • Smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy kupní, darovací, nájemní a z nich vyplývající nároky, například na odstranění vad, náhradu škody


Sepis všech podání shora i v anglickém jazyce.