Nejčastější dotazy

  • Úvod
  • Nejčastější dotazy
Vše o odvolání daru
Daroval(a) jsem a teď chci dar vrátit zpět. Je to možné?

ANO jde, ale pouze za omezených podmínek, kdy dar je možné odvolat pro nouzi či pro nevděk.

Kdy mohu odvolat dar pro nevděk?

Pod Vám jakožto dárci, případně osobě blízké, obdarovaný úmyslně či z hrubé nedbalosti ublížil. Může se přitom jednat jak o ublížená fyzické, tak psychické. To však pouze za předpokladu, že dárce již předtím obdarovanému jeho jednání neprominul.

V jaké formě mohu dar odvolat? Mohu i ústně?

Dar lze odvolat v podstatě jakýmkoli způsobem – ať již ústně, či písemně – klidně i telefonicky. Pokud se však domníváte, že by se obdarovaný mohl tomuto odvolání daru bránit, je vhodné tak učinit písemnou formou pro případ, že by bylo později nutné odvolání daru prokazovat.

Musí obdarovaný vrátit celý dar? Co vše se vrací?

Obdarovaný musí v případě odvolání daru pro nouzi vrátit dar, či případně zaplatit jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, jaký dárce potřebuje pro svou obživu. Obdarovaný však také může poskytnout dárci, co je potřeba k jeho obživě a tím se povinnosti vrátit dar zprostí. V případě odvolání daru pro nevděk může dárce požadovat vydání celého daru, případně pokud to již není možné, obdarovaný musí zaplatit dárci obvyklou cenu daru. Dále by měl obdarovaný vrátit také užitky, které z daru měl.

Kdy mohu odvolat dar pro nouzi?

Pokud jste se jako dárce dostali do nouze, kdy nemáte finanční prostředky na nutnou obživu pro sebe, či pro osobu, k níž máte vyživovací povinnost. Nesmí se však jednat o situaci, kdy by se dárce dostal do nouze vlastní vinou (například v důsledku alkoholismu či hazardních her, apod.).

Je pro odvolání daru nějaká lhůta?

V případě odvolání daru pro nevděk máte nárok na dovolání daru do jednoho roku poté, co Vám obdarovaný ublížil (případně od doby, kdy jste se o takovém jednání dozvěděli).

Co když mi obdarovaný dar dobrovolně nevrátí?

V tomto případě nezbývá než se obrátit na soud s žalobou. V úvahu připadá žaloba na vydání věci či vyklizení (v případě nemovitostí), žaloba na vydání bezdůvodného obohacení (pokud obdarovaný již věc zničil a nemůže ji vydat), či případně také žaloba na určení vlastnictví.